Authentiek Silberling, Jugendstil, Kastanjehoekstuk.

Te combineren met plafond middenstukken R 2A, 2C en 2 D.

Van dit thema zijn tevens een plafondperklijst en een kroonlijst c.q. kooflijst aanwezig.