Authentiek Louis Seize plafondperklijstje.

Als aanvulleng bij de lijstn 216 L en R.